Leveringen

 • De levering geschiedt vanuit onze magazijnen,
 • Het vervoer van de koopwaar blijft steeds ten laste van de koper.
 • De toeslag voor een spoedzending blijft steeds ten laste van de koper.
 • Alle risico's die de koopwaar kunnen treffen zijn voor de koper vanaf het ogenblik dat de koopwaar ter zijnen beschikking gesteld wordt in onze magazijnen, zelfs in het geval waarin het vervoer ten onze laste is. Wij verzekeren de koopwaar slechts tegen risico's van het vervoer op vraag van de koper en op zijn kosten.
 • De goederen worden geleverd volgens de bestelling. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de fout van de koper ingevolge een verkeerde conceptie, verkeerde plaatsing of onaangepast gebruik.
 • De opgegeven leveringstermijn is louter informatief en loopt vanaf de schriftelijke aanvaarding van de bestelling. Zij kunnen echter geen aanleiding geven tot schadevergoeding indien wij om een en andere reden niet tijdig kunnen leveren. Dit zal evenmin het opzeggen van de bestelling rechtvaardigen.
 •  Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conformiteit moeten gemeld worden bij de aflevering. Eventuele andere klachten dienen schriftelijk overgemaakt ten laatste acht dagen na aankomst van de producten, zoniet is de klacht niet meer ontvankelijk voor de verzekering.

Voorwaarden retourneren

Wat zijn de retourvoorwaarden van AutomationGroup?

 • Je kunt artikels tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Is het artikel beschadigd, dan verwijzen wij je naar Product garantie pagina.
 • Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat AutomationGroup niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikels. Vraag daarom bij verzending altijd om een traceercode bij uw transporteur en bewaar deze goed.
 • U retourneert het artikel binnen de zichttermijn van 8 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van je artikel. Als je meerdere artikels in één keer besteld hebt, kun je retourneren tot 8 dagen nadat je het laatste artikel hebt ontvangen. Enkel artikels aangekocht via AutomationGroup worden aanvaard onder retourzending.
 • De artikels moeten, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking worden verzonden.
 • Retourzendingen  zijn ter uwe laste.
 • Artikels die beschadigd zijn door verkeerde manipulatie of installatie worden niet aanvaard onder garantie retour. Maar worden zorgvuldig behandeld door onze dienst na verkoop met voorstel herstelkost indien noodzakelijk.
 • Voor een snelle en correcte afhandeling, gelieve eerst contact op te nemen via e-mail naar info@automationgroup.eu vooraleer u de retourzending doet.
 • Deze mail moet in het kort beschrijven wat de reden is voor deze retour en een korte omschrijving van het probleem alsook uw adres en telefoon informatie.
 • Pas na een autorisatiemail kan u de retourzending doen. Gelieve bij de zending een kopie van de factuur bij te voegen.